Technical Color Service

Homepage.
Emailles.
Mediums.
Verdunners.

 

Omschrijving :

 

 

Medium 612-63 is een watervriendelijk IR- & lucht-drogende organische oplossing voor gebruik in glas emailles voor toughening- en laminating firing process.

 

 

Droging :

 

 

IR-drogend, Lucht-drogend

 

 

Poeder/medium-ratio

 

 

4 - 5 : 1 (afhankelijk van kleur en applicatie)

 

 

Applicatie :

 

 

Rollercoating

 

 

Typische eigenschappen:

 

 

Uiterlijk: helder kleurloos tot geelachtige vloeistof

Geur: Zoet

Vaste bestanddelen: ± 9,5 %

Viscositeit: ± 850 mPa.s (21 °C)

Vlampunt: > 70 °C

Oplosbaarheid: Oplosbaar in water

 

 

Verdunner :

 

 

RM.444

 

 

Levering :

 

 

Dit product is leverbaar in verpakkingen van 1 liter, 5 liter, 10 liter en 25 liter.

 

 

Opslag :

 

 

Dit produkt moet altijd in de originele verpakking bewaard blijven, onder schone droge omstandigheden. Houd de verpakking goed gesloten op een temperatuur van 15 - 25 °C. Indien u meer dan een batch heeft, gebruik dan het oudste materiaal eerst.

 

 

Stabiliteit :

 

 

Dit produkt moet binnen 6 maanden na ontvangst worden gebruikt voor optimaal resultaat.

 

 

Veiligheid :

 

 

Goede industriële hygiëne en werkomstandigheden moeten in acht worden genomen bij gebruik van dit produkt. Voor gedetailleerde gezondheids- en veiligheidsregels, raadpleeg de juiste veiligheidsinformatiebladen.

 

 

Overige informatie :

 

 

Verdunner en water kunnen de emulsie aantasten wanneer het screen geproduceerd word.

 

 

Voetnoot

De informatie van dit blad is correct weergegeven op basis van bekende feiten. Geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, feiten of opinie kan door ons worden geaccepteerd. U zult uzelf voor gebruik moeten overtuigen dat bovenstaande informatie van toepassing is op en in uw specifieke omstandigheden. Geen enkele verantwoordelijkheid zal worden aanvaard voor enig verlies als resultaat dat iemand uitsluitend van bovenstaande informatie uitgaat.

Technical Color Service - Hedikhuizerweg 33 - 5222 BC  's-Hertogenbosch - Nederland

Tel. +31 (653) 471 811

 

Reviewed on: 29-11-2000

 

Technical Data Sheet: 612-63 Rollercoating-medium

Rollercoating-medium 612-63 | Technical Color Service
Uw leverancier voor al uw emailles, mediums en overige toebehoren. Wij zijn een zeer flexibel bedrijf.
Hier vindt u het rollercoating-medium 612-63.
Medium 612-63, roller coating, rollercoating, 612/63, 63/612, 612-63, 63-612