Technical Color Service

Homepage.
Emailles.
Mediums.
Verdunners.

 

Omschrijving :

 

 

RM.323 is een organische verdunner voor glas emailles en zilverpasta's, gebaseerd op pine-olie als oplosmiddel.

 

 

Droging :

 

 

IR-drogend, Lucht-drogend

 

 

Applicatie :

 

 

Verdunner: voor gebruik met medium 485-63

 

 

Typische eigenschappen:

 

 

Uiterlijk: Heldere tot lichtgele vloeistof

Geur: Pine-olie

Vaste bestanddelen: ± 0 %

Dichtheid: ± 0,935 g/ml

Vlampunt: ± 72 °C (Closed cup)

Oplosbaarheid: niet of nauwelijks mengbaar in water - oplosbaar in organische oplosmiddelen

 

 

Opslag :

 

 

Dit produkt moet altijd in de originele verpakking bewaard blijven, onder schone droge omstandigheden. Houd de verpakking goed gesloten op een temperatuur van 15 - 25 °C. Indien u meer dan een batch heeft, gebruik dan het oudste materiaal eerst.

 

 

Stabiliteit :

 

 

Dit produkt moet binnen 6 maanden na ontvangst worden gebruikt voor optimaal resultaat.

 

 

Veiligheid :

 

 

Goede industriële hygiëne en werkomstandigheden moeten in acht worden genomen bij gebruik van dit produkt. Voor gedetailleerde gezondheids- en veiligheidsregels, raadpleeg de juiste veiligheidsinformatiebladen.

 

 

Overige informatie :

 

N.v.t.

 

 

Voetnoot

De informatie van dit blad is correct weergegeven op basis van bekende feiten. Geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, feiten of opinie kan door ons worden geaccepteerd. U zult uzelf voor gebruik moeten overtuigen dat bovenstaande informatie van toepassing is op en in uw specifieke omstandigheden. Geen enkele verantwoordelijkheid zal worden aanvaard voor enig verlies als resultaat dat iemand uitsluitend van bovenstaande informatie uitgaat.

Technical Color Service - Hedikhuizerweg 33 - 5222 BC  's-Hertogenbosch - Nederland

Tel. +31 (653) 471 811

 

Reviewed on: 10-11-1997

 

Technical Data Sheet: RM.323 Verdunner

Verdunner RM.323 | Technical Color Service
Uw leverancier voor al uw emailles, mediums en overige toebehoren. Wij zijn een zeer flexibel bedrijf.
Hier vindt u RM.323 verdunner.
rm323, rm.323, rm 323, verdunner, keramiek, emaille