Technical Color Service

Homepage.
Emailles.
Mediums.
Verdunners.

 

Omschrijving :

 

 

RM.329 is een organische screencleaner voor glas emailles (ook te gebruiken als thinner).

 

 

Droging :

 

 

Lucht-drogend

 

 

Applicatie :

 

 

Schoonmaakmiddel, verdunner

 

 

Typische eigenschappen:

 

 

Uiterlijk: Heldere tot lichtgele vloeistof  

Geur: Aromatisch

Vaste bestanddelen: ± 0 %

Dichtheid: ± 0,9 g/ml

Vlampunt: ± 47 °C (Closed cup)

Oplosbaarheid: niet of nauwelijks mengbaar in water - oplosbaar in organische oplosmiddelen

 

 

Opslag :

 

 

Dit produkt moet altijd in de originele verpakking bewaard blijven, onder schone droge omstandigheden. Houd de verpakking goed gesloten op een temperatuur van 15 - 25 °C. Indien u meer dan een batch heeft, gebruik dan het oudste materiaal eerst.

 

 

Stabiliteit :

 

 

Dit produkt moet binnen 6 maanden na ontvangst worden gebruikt voor optimaal resultaat.

 

 

Veiligheid :

 

 

Goede industriële hygiëne en werkomstandigheden moeten in acht worden genomen bij gebruik van dit produkt. Voor gedetailleerde gezondheids- en veiligheidsregels, raadpleeg de juiste veiligheidsinformatiebladen.

 

 

Overige informatie :

 

N.v.t

 

 

Voetnoot

De informatie van dit blad is correct weergegeven op basis van bekende feiten. Geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, feiten of opinie kan door ons worden geaccepteerd. U zult uzelf voor gebruik moeten overtuigen dat bovenstaande informatie van toepassing is op en in uw specifieke omstandigheden. Geen enkele verantwoordelijkheid zal worden aanvaard voor enig verlies als resultaat dat iemand uitsluitend van bovenstaande informatie uitgaat.

Technical Color Service - Hedikhuizerweg 33 - 5222 BC  's-Hertogenbosch - Nederland

Tel. +31 (653) 471 811

 

Reviewed on: 26-2-1998

 

Technical Data Sheet: RM.329 Verdunner

Verdunner RM.329 | Technical Color Service
Uw leverancier voor al uw emailles, mediums en overige toebehoren. Wij zijn een zeer flexibel bedrijf.
Hier vindt u RM.329 verdunner.
rm329, rm.329, rm 329, verdunner, keramiek, emaille