Technical Color Service

Homepage.
Produkten.
Nieuwsflits.
Contact.
Algemene Leverings Voorwaarden.
Disclaimer.

Disclaimer

 

Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Technical Color Service is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. 

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Technical Color Service geen controle heeft. Technical Color Service draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze servers.

 

 

COPYRIGHT © 

 

Copyright © Technical Color Service. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Technical Color Service worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Voor aanvragen toestemming of verdere informatie, neemt u contact op met Technical Color Service.